News

Va informam ca in perioada 5-6 august 2015 nu avem program de lucru cu publicul.

 

 

 Cursuri EMC in luna iulie

Click aici pentru a vizualiza!

 

 

 

Calendarul privind organizarea și desfășurarea examenului de grad principal, sesiunea 2015

Perioada Activitatea
28.08.2015 Publicarea, pe specializări, a tematicii şi bibliografiei pentru examen
18.09.2015 Publicarea, anunţului de examen în săptămânalul “Viaţa Medicală”
18.09.2015 Nominalizarea, de către ministrul sănătăţii, a comisiei centrale de examen
01.10.2015 Nominalizarea componenţei Comisiilor locale de examen
01.10.2015 Avizarea comisiilor locale de examen de către preşedintele comisiei centrale de examen
02.10.2015 Instruirea preşedinţilor comisiilor locale de examen
05-22.10.2015 Perioada de înscriere
23-28.10.2015 Studierea dosarelor, validarea acestora, stabilirea rezultatului “Admis” sau “Respins”– afişarea listei candidaţilor declaraţi “Admis”-primirea contestaţiilor dosarelor
26.10.2015 Elaborarea testelor-grilă pentru asistenţii medicali generalişti
27.10.2015 Elaborarea testelor-grilă pentru alte categorii de candidaţi
29.10.2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns şi a grilelor de corectură.Susţinerea testului-grilă – asistenţii medicali generalişti (orele10.00-12.00)
29-30.10.2015 Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenţi medicali generalişti
30.10.2015 Primirea testelor-grilă, a grilelor de răspuns şi a grilelor de corectură.Susţinerea testului-grilă – alte categorii de candidaţi (orele10.00-12.00)
30-31.10.2015 Primirea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru alte categorii de candidaţi
01.11.2015 Soluţionarea contestaţiilor rezultatului testului-grilă pentru asistenţi medicali generalişti
02.11.2015 Soluţionarea contestaţiilor rezultatului testului-grilă alte categorii de candidaţi
01-02.11.2015 Afişarea rezultatelor