Valorile şi misiunea noastră


 

Obiectivul nostru este de a proteja pacienţii şi de a asigura calitatea, echitatea şi accesibilitatea serviciilor medicale prin stabilirea unor standarde de educație, formare, comportament și performanță, astfel încât asistenţii medicali şi moaşele să ofere îngrijiri medicale la un înalt standard profesional pe parcursul carierei lor.


 

Graficul cursurilor

Cursurile de educaţie medicală continuă sunt dedicate tuturor asistenţilor medicali şi moaşelor şi reprezintă o oportunitate de formare profesională complementară metodelor clasice de însuşire de noi cunoştinţe.

Verificare credite

Autentificarea pe platforma de verificare credite destinată membrilor permite accesul în contul dumneavoastră şi verificarea creditelor obţinute prin participarea la manifestări ştiinţifice şi cursuri EMC.

Avizul anual

• Conferă statutul de membru • Asigură înregistrarea şi alocarea numărului unic în Registrul Unic Naţional • Permit autorizarea exercitării profesiei

Taxe

Cuantumul cotizaţiei şi al unor taxe încasate de la membrii filialei sunt stabilite la nivel naţional prin Hotărârea Nr.10/21.03.2013 a Consiliul Naţional având în vedere prevederile O.U.G. Nr.144/2008 şi Statutului O.A.M.G.M.A.M.R.

Recunoaştere profesională


 

Recunoaşterea profesională presupune luarea în considerare a nivelului diplomei şi a experienţei profesionale în scopul exercitării unei profesii într-un alt stat decât cel în care a fost obţinută diploma în cauză.


 

Recunoaşterea calificărilor

Recunoaşterea profesională presupune luarea în considerare a nivelului diplomei şi a experienţei profesionale. Acest tip de recunoaştere se realizează în scopul exercitării unei profesii într-un alt stat decât cel în care a fost obţinută diploma în cauză.

Programul de revalorizare

Cursurile de revalorizare au rolul de a echivala pregătirea asistenților medicali generaliști din România cu standardele impuse de Uniunea Europenă, au fost solicitate de Comisia Europeană, în momentul modificării Directivei privind recunoașterea calificărilor profesionale.

Cardul Profesional European

Cardul profesional european este o procedură electronică, mai uşoară, mai rapidă și mai transparentă decât metodele tradiționale, pe care o puteți utiliza pentru a obține recunoașterea calificărilor dumneavoastră profesionale în alt stat membru UE.

Diplome U.E.

Prin recunoaştere se înţelege acceptarea ca autentice a unei diplome sau a unui act de studii, eliberate de o instituţie de învăţământ acreditată în ţara de provenienţă. Diploma sau actul de studiu recunoscute pot fi utilizate numai în scopul pentru care s-a solicitat recunoaşterea.